Aktuality

Ekotox Newsletter
28. 7. 2022 / aktuality

EkotoxInfo 07/2022 

Přinášíme vám aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata: DDAC - schválení biocidní účinné...
Read More
25. 7. 2022 / aktuality

SSbD – Bezpečné a udržitelné díky designu

SSdB – JRC Technický Report zveřejněn – Bezpečné a udržitelné chemikálie a materiály díky designu– Rámec pro definici kritérií a postup...
Read More
20. 7. 2022 / aktuality

Látky senzibilizující kůži ve směsích určených pro spotřebitele

Látky senzibilizující kůži ve směsích určených pro spotřebitele: Aktuální výzva k připomínkám a důkazům Francie, Irsko a Německo žádají zúčastněné...
Read More
6. 7. 2022 / aktuality

Aktualizace Modré příručky

Pravidla pro výrobky jsou v souladu s novým legislativním rámcem, který zahrnuje například hračky, měřicí přístroje, rádiová zařízení, nízkonapěťová elektrická zařízení, lékařské přístroje, hnojivé produkty. Modrý průvodce také poskytuje vysvětlení a rady týkající se evropského systému posuzování shody, akreditace laboratoří, označení CE a dozoru nad trhem.
Read More
5. 7. 2022 / aktuality

Právní postup pro provádění změn nařízení CLP

Cílená revize nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Očekává se, že revize pokryje řadu problémů, jako např. zavádění nových tříd nebezpečnosti (např. pro endokrinní disruptory), ale také řešení praktických problémů s označováním nebo oznamováním informací toxikologickým střediskům.
Read More
27. 6. 2022 / aktuality

DDAC – schválení účinné látky biocidních přípravků

DDAC - schválení účinné látky biocidních přípravků
Read More
23. 6. 2022 / aktuality

EkotoxInfo 06/2022 

Přinášíme vám aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata: Nová definice nanomateriáluPerzistentní organické polutanty...
Read More
30. 5. 2022 / aktuality, Webinar

EkotoxInfo 5/2022

EkotoxInfo 5/2022 ATP-18 k nařízení CLP Ověření a úpravy velikostí podniku v REACH-IT Další verze EuPCS Nové konzultace k žádostem o povolení Konzultace o harmonizované klasifikaci a označování Schůze výborů v květnu/červnu Novinky týkající se schvalování přípravků na ochranu rostlin
Read More
20. 5. 2022 / aktuality, Webinar

Povinnosti při uvádění biocidních přípravků na trh – schvalování účinných látek a autorizace biocidních přípravků

Přihlásit se na webinář „biocidní přípravky v "bodě zlomu" – AUTORIZACE BP“Termín: 22. června 2022; 14:00 - 15:30 Všechny biocidní...
Read More
9. 5. 2022 / aktuality

EkotoxInfo 04/2022

Doporučujeme vám přečíst si aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata: Aktualizace bezpečnostních listů...
Read More
1 2 3 7

Aktuality

Exit mobile version