Proposal to restrict hazardous substances in tattoo inks and permanent make-up

[frontpage_news widget=“838″ name=“Proposal to restrict hazardous substances in tattoo inks and permanent make-up“] Together with the competent authorities of Denmark, Italy and Norway, ECHA has prepared a restriction proposal to reduce the risks caused by hazardous substances contained in some tattoo inks. These include some substances already banned in cosmetics…

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov Od roku 1993 poskytujeme odbornú pomoc a podporu pre našich zákazníkov pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov, produktov/zmesí, chemických látok…