E-BL A SCÉNÁŘ EXPOZICE

Chemická legislativa se netýká jen „chemických“ podniků, ale každé společnosti či živnostníka, který při své činnosti používá chemické látky nebo směsi. Často se zapomíná, že povinnosti a termíny vyplývající z chemické legislativy se týkají i společností, které používají chemické látky a směsi, vyrábějí nebo dovážejí výrobky- registrace, notifikace…

Exit mobile version