Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (the Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

Ekotox Centra poskytují poradenské služby a zákaznickou podporu v oblasti EU CBAM reportingu
Pokud potřebujete pomoc, ozvěte se nám na jednom z následujících kontaktů:
e-mail on ekotox(at)ekotox.cz 
Ekotox Centers: Overview | LinkedIn

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) nařizuje spolupráci mezi Evropskou unií a Úřadem pro ochranu klimatu každého členského státu. Tato povinnost nabývá účinnosti 31. ledna 2024 pro první kolo poskytování dat. Počínaje rokem 2026 bude zahrnovat požadavky na poskytování dat i platby.

Co je CBAM?

CBAM, který byl uzákoněn v říjnu 2023 jako součást balíčku EU Fit for 55, doplňuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Stanovuje cenu určitých skleníkových plynů emitovaných při výrobě vybraných dovozů, což je v souladu s cíli EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zabraňuje úniku uhlíku a vyrovnává podmínky pro výrobce z EU i ze zemí mimo EU. Únik uhlíku je přemístění průmyslu kvůli rozdílům v cenách uhlíku mezi jurisdikcemi.

V současné době CBAM pokrývá dovoz cementu, železa a oceli, hliníku, hnojiv, elektřiny a vodíku. EU plánuje posoudit a případně rozšířit pokrytí CBAM do roku 2030 s cílem zahrnout do roku 2034 více než polovinu emisí v odvětvích EU ETS.

CBAM se ohlašuje čtvrtletně

QuarterSubmission due byModification possible until
2023: October – December2024: 31/01/2024: 31/07/
2024: January – March2024: 30/04/2024: 31/07/
2024: April – June2024: 31/07/2024: 30/08/
2024: July – September2024: 31/10/2024: 30/11/
2024: October – December2025: 31/01/2025: 28/02/
2025: January – March2025: 30/04/2025: 31/05/
2025: April – June2025: 31/07/2025: 31/08/
2025: July – September2025: 31/10/2025: 30/11/
2025: October – December2026: 31/01/2026: 28/02/

Prozatím mají dovozci CBAM ohlašovací povinnosti, přičemž první čtvrtletní zprávy mají být poslány do 31. ledna 2024. Kvůli potížím s podáváním mohou společnosti požádat o 30denní prodloužení. Počínaje 1. lednem 2026 musí autorizovaní deklaranti CBAM předkládat výroční zprávy a nakupovat certifikáty CBAM, přičemž začínají finanční závazky. Cena těchto certifikátů bude odpovídat průměrné ceně povolenek EU ETS, čímž se vyrovnají náklady na stanovování cen uhlíku mezi výrobci z EU a mimo EU.

CBAM: Právní zázemí a kdo je zodpovědný

V květnu 2023 byla přijata vyhláška Evropské unie (2023/959 Evropského parlamentu a Rady: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956) zahrnující pravidla a opatření ke kompenzaci uhlíkové náročnosti dováženého zboží.

Cílem opatření je kompenzovat konkurenční výhodu produktů vyrobených levnějším, ale ekologicky znečišťujícím způsobem v zemích EU a snížit emise.

Společnosti (zejména výrobci a obchodníci s energiemi, hnojivy a chemikáliemi, hráči v automobilovém a strojním průmyslu a také obchodníci se surovinami železa, oceli a hliníku), kteří dovážejí výrobky patřící do CBAM, podléhají ohlašovací povinnosti a později také platební povinnost.

Povinnost předávání údajů CBAM: úkoly

1. Vytvořte si přihlašovací účet EU, který si může vytvořit kdokoli jako fyzická osoba

2. Registrace u příslušného národního úřadu pro ochranu klimatu

Máte-li ID účtu EU, musíte zahájit dočasnou registraci u Národního úřadu pro ochranu klimatu

3. Po úspěšné registraci budete moci vstoupit do rozhraní CBAM spravovaného EU, kde můžete provést konkrétní čtvrtletní zprávu.

Výzvy a potíže datových služeb CBAM

Pokud společnost s povinností CBAM zatím splnila první body, splnila svou registrační povinnost CBAM, ale výzvy ve skutečnosti ještě neskončily.

1. Obtížné použití rozhraní CBAM v angličtině

Při přechodu na rozhraní CBAM spravované EU se zemědělci potýkají s tím, že stránka je dostupná pouze v angličtině, je složitá a obtížně se používá. Pokud ještě ne, pak je jisté, že firmy, kterých se povinnost CBAM týká, zde budou potřebovat pomoc – mimo jiné proto, že potřebné údaje lze zjistit z dokladů o proclení.

2. Je důležité, na koho jméno je prohlášení CBAM učiněno

Poskytování údajů CBAM je výrazně ovlivněno tím, že prohlášení je činěno vlastním jménem dovozce, případně jako celní zástupce jménem dovozce nebo zastupovaného dovozce. Mnoho lidí se navíc snaží vystupovat v zájmu svých klientů jako prostý zástupce, což v současné době není proveditelné.

3. Rozšiřuje se sortiment zboží, na které se vztahuje povinnost CBAM

Do budoucna lze očekávat rozšiřování sortimentu dotčeného zboží a také údajů, které budou vyžadovat spolupráci exportního partnera.