1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020

Inspektoři z členských států EU zjistili, že 36 % kontrolovaných ošetřených výrobků nesplňuje požadavky na označování stanovené v nařízení o biocidních přípravcích.
První koordinovaný projekt prosazování biocidů (BEF-1), který v roce 2019 provedla podskupina BPR Forum (BPRS), se zaměřil na kontrolu povinností týkajících se ošetřených přípravků.
Ve 22 členských státech provedly vnitrostátní donucovací orgány inspekci téměř 1 200 společností a kontrolovaly více než 1 800 ošetřených výrobků, včetně oděvů, barev a chemických směsí. 73 % ošetřených výrobků bylo vyrobeno v EU.
V 36 % případech byla kvalita informací uvedených na etiketách ošetřených výrobků nedostatečná.
U 42 % přípravků a 23 % směsí chyběly základní informace, jako je název biocidní účinné látky používané k ošetření přípravku.

BEF-1 Report

Ekotox stránky – biocidní přípravky