11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

Evropská komise přijala nařízení, kterým byl REACH seznam látek podléhajících povolení rozšířen o 11 látek –Příloha XIV nařízení REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582614819728&from=EN

Nařízení o zařazení nových 11 látek bylo zveřejněno 6. února 2020 – Nařízení Komise (EU) 2020/171. Jejich zařazení na seznam látek podléhajících povolení rozšířilo počet látek v Příloze XIV z původních 43 na 54.

Souvislosti

REACH povolovací proces má za cíl zajistit, že látky vzbuzující mimořádné obavy budou progresivně nahrazovány méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, tam kde je to technicky a ekonomicky realizovatelné a jsou k dispozici vhodné alternativy.

Povolovací proces se zahájí, když členský stát EU nebo ECHA, na základě požadavku Komise, navrhne látku na zařazení mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Více o SVHC látkách na Ekotox: https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

Povolovací proces popisuje schéma uvedené níže:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Látky zařazené na REACH seznam látek podléhajících povolení dne 6. února 2020 a jeich SVHC vlastnosti:

# Substance name Intrinsic property(ies) referred to in Article 57 Latest application date Sunset date
44 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

EC No: 271-093-5

CAS No: 68515-50-4

Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
45 Dihexyl phthalate

EC No: 201-559-5

CAS No: 84-75-3

Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
46 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0,3 % of dihexyl phthalate

(EC No 201-559-5) EC No: 271-094-0; 272-013-1

CAS No: 68515-51-5; 68648-93-1

Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
47 Trixylyl phosphate

EC No: 246-677-8

CAS No: 25155-23-1

Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
48 Sodium perborate; perboric acid, sodium salt

EC No: 239-172-9; 234-390-0

CAS No: –

Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
49 Sodium peroxometaborate

EC No: 231-556-4

CAS No: 7632-04-4

Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
50 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxane [2] [covering any of the indivi­dual stereoisomers of [1] and [2] or any com­bination thereof]

EC No: – CAS No: –

vPvB 27 February 2022 27 August 2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyl­phenol (UV-328)

EC No: 247-384-8

CAS No: 25973-55-1

PBT, vPvB 27 May 2022 27 November 2023
52 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327)

EC No: 223-383-8

CAS No: 3864-99-1

vPvB 27 May 2022 27 November 2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sec-butyl)phenol (UV-350) EC No: 253-037-1

CAS No: 36437-37-3

vPvB 27 May 2022 27 November 2023
54 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) EC No: 223-346-6 CAS No: 3846-71-7 PBT, vPvB 27 May 2022 27 November 2023

Více informací o REACH povolování a povinnostech pro společnosti používající látky na REACH seznamu látek podléhajících povolení: https://ekotox.cz/reach/povolovani/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) – první půlrok 2020:

  • Pravidla internetového prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky – *Webinář* – 24.3.2020
  • UFI – systém nahlašování nebezpečných směsí – *Webinář* – 31.3.2020

Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz