22 chemických látek bylo přidáno na seznam nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií

22 chemických látek bylo přidáno na seznam nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií

22 chemických látek bylo přidáno na seznam nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26

Vývozci chemických látek jsou povinni informovat určené národní autority ještě před uskutečněním vývozu. Souhlas s tímto vývozem je ve většině případů nevyhnutelný. Kromě toho je z EU zakázaný vývoz skupiny výrobků, které obsahují rtuť, jako jsou například fluorescenční lampy.

https://echa.europa.eu/-/22-hazardous-chemicals-added-to-eu-regulation-on-imports-and-exports

19 nových záznamů představujících 22 látek je odteď předmětem povinné notifikace vývozu v rámci nařízení PIC (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek).

Vývozci z EU jsou povinni od 1. září 2020 v případě těchto látek jako takových nebo obsažených ve směsích oznámit určeným národním autoritám úmysl vývozu alespoň 35 dní před datem prvního exportu.

Pro 20 z 22 látek je potřeba souhlas určené národní autority ještě předtím, než dojde k samotnému vývozu.

Většina z 22 látek byla přidána do nařízení PIC z důvodu zákazu účinných látek přípravků na ochranu rostlin v rámci EU. Některé jsou také omezeny v rámci nařízení o biocidech a jsou schváleny pouze pro limitovaný počet biocidních přípravků. Jedna látka (imidacloprid) je rovněž používaná ve výrobcích veterinární medicíny.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020,
kterým se mění přílohy I a V k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=EN

Příloha I k nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

  1. V části 1 se do tabulky doplňují tyto položky:
Chemická látka CAS číslo ES číslo CN kód Kategorie Omezená použití
„chlorthalonil 1897-45-6 217-588-1 ex 2926 90 70 p(1) b
chlorprofam 101-21-3 202-925-7 ex 2924 29 70 p(1) b
klothianidin 210880-92-5 neuv. ex 2934 10 00 p(1) sr
desmedifam 13684-56-5 237-198-5 ex 2924 29 70 p(1) b
dimethoát 60-51-5 200-480-3 ex 2930 90 98 p(1) b
Dikvat, včetně dikvat-dibromidu 2764-72-9

85-00-7

220-433-0 201-579-4 ex 2933 99 80 p(1) b
ethoprofos 13194-48-4 236-152-1 ex 2930 90 98 p(1) b
fenamidon 161326-34-7 neuv. ex 2933 29 90 p(1) b
flurtamon 96525-23-4 neuv. ex 2932 19 00 p(1) b
Glufosinát, včetně glufosinátu amonného 51276-47-2 77182-82-2 257-102-5 278-636-6 ex 2931 39 90 p(1) b
imidakloprid 138261-41-3 neuv. ex 2933 39 99 p(1) sr
oxasulfuron 144651-06-9 neuv. ex 2935 90 90 p(1) b
forát 298-02-2 206-052-2 ex 2930 90 98 p(1) b
propikonazol 60207-90-1 262-104-4 ex 2934 99 90 p(1) b
propineb 12071-83-9 9016-72-2 235-134-0 ex 2930 20 00 p(1) b
pymetrozin 123312-89-0 neuv. ex 2933 69 80 p(1) b
chinoxyfen 124495-18-7 neuv. ex 2933 49 90 p(1) b
thiamethoxam 153719-23-4 neuv. ex 2934 10 00 p(1) sr
thiram 137-26-8 205-286-2 ex 2930 30 00 p(1)-p(2) sr’

V části 3 se do tabulky doplňují tyto položky:

Chemická látka CAS číslo HS kód

Čistá látka

HS kód směsi obsahující

látku

Kategorie
„hexabromcyklododekan 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 and others 2903.89 Priemyselná chemikália
forát 298-02-2 2930.90 3808.50 pesticíd’

V příloze V k nařízení (EU) č. 649/2012 se tabulka uvedená v části 2 mění takto:

Popis chemických látek/ výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)
„— síran rtuťnatý (HgSO4);

— dusičnan rtuťnatý [Hg(NO3)2].

CAS č. 7783-35-9, 10045-94-0

ES č. 231-992-5, 233-152-3“

  1. Doplňují se nové položky:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&from=EN


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH povolování, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

 


  • Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Pro odhlášení z odběru novinek, klikněte na tento link.