Agentura ECHA připraví návrh omezení pro látky obsahující chrom (VI)

Agentura ECHA připraví návrh omezení pro látky obsahující chrom (VI)

Agentura ECHA připraví návrh omezení pro látky obsahující chrom (VI)

Agentura ECHA obdržela od Evropské komise pověření, aby připravila zprávu podle přílohy XV o možném omezení alespoň těch látek chromu (VI), které jsou v současnosti v položkách 16 a 17 na seznamu látek podléhajících povolení REACH (příloha XIV). Agentura ECHA předloží návrh do 4. října 2024.

Pomoc pro společnosti

Komise zveřejnila dokument otázek a odpovědí, který objasňuje situaci dotčeným společnostem. Tento dokument také pokrývá hlavní otázky týkající se rozsudku Evropského soudního dvora, kterým se ruší povolení konsorcia zahrnujícího mnoho následných uživatelů oxidu chromitého (rozhodnutí Chemservice).

ECHA News webstrányk: https://echa.europa.eu/-/echa-to-prepare-restriction-proposal-on-chromium-vi-substances

Q&A dokument: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/56174

Ekotox REACH Povolování webstránky: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

Ekotox portál školení: https://trainingeu.eu/cs/