Aktualizace EU CLP nařízení 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizace EU CLP nařízení 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizace EU CLP nařízení 01/2024 – 21. ATP 


21. ATP k nařízení EU CLP bylo zveřejněno 5. ledna 2024. Obsahuje nový seznam harmonizovaných klasifikací látek. 

Použije se ode dne 1. září 2025. 

Dodavatelé však mohou již před tímto datem klasifikovat, označovat a balit látky a směsi v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení. 

Nový záznam např. zahrnují dimethylpropylfosfonát, dibutylcínmaleát a dibutylcínoxid… 

Klasifikace olova v práškové a masivní formě byla rozdělena: 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek.” 

Ekotox CLP webstránky: https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/clp/ 
Ekotoxtraining (webináře a online konzultace): https://trainingeu.eu/cs/ 
EUR-LEX link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj