Aktualizace Modré příručky

Aktualizace Modré příručky

Aktualizace Modré příručky

Modrá příručka – pravidla pro produkty na evropském trhu.

Evropská komise zveřejnila aktualizaci Modré příručky, která poskytuje informace o implementaci produktových pravidel EU a jejich implementaci na evropském trhu. Jedná se o soubor informací o produktovém právu. Cílem průvodce je lépe porozumět pravidlům EU o výrobcích a usnadnit jejich jednotné uplatňování ve všech odvětvích na jednotném trhu.

Pravidla pro výrobky jsou v souladu s novým legislativním rámcem, který zahrnuje například hračky, měřicí přístroje, rádiová zařízení, nízkonapěťová elektrická zařízení, lékařské přístroje, hnojivé produkty. Modrý průvodce také poskytuje vysvětlení a rady týkající se evropského systému posuzování shody, akreditace laboratoří, označení CE a dozoru nad trhem.

Nová verze obsahuje mimo jiné nové nařízení o dozoru nad trhem. Rozpracovává také specifické rysy, jako je prodej na dálku, zpřístupňování produktů na trhu, které podléhají fyzickým úpravám nebo aktualizacím softwaru, a posuzování orgánů posuzování shody.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:247:TOC

https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Napsat komentář