Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila aktualizovaný formát, který mají společnosti používat při žádosti o povolení používat látky vzbuzující velké obavy (SVHC látky).

Nový formát kombinuje analýzu alternativ, socioekonomické analýzy a případně substituční plán do jediného společného dokumentu.

Pokyny týkající se důvěrnosti informací byly rovněž aktualizovány.

Na žádost Evropská komise, formát stanoviska rovněž obsahuje „závěr o tom, zda žadatel prokázal, že přínosy užívání látky pro společnost převažují nad rizikem pro lidské zdraví nebo životní prostředí“.

Žadatelé by měli tyto formáty začít používat neprodleně.

Žádosti však mohou být podány ve starém formátu až do konce roku 2021 v případě, pokud žadatelé již dokončují nebo jsou blízko dokončení obsahu své žádosti.

Link na stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/updated-application-for-authorisation-formats

Link na stránky Ekotox: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

Ekotoxikologická centra poskytujú komplexní poradenství pro přípravu a podání žádostí o REACH autorizaci.
Vyžádajte si bezplatnou první online konzultaci >