Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Výbor pro biocidní přípravky přijal 3 stanoviska k účinným látkám:

1. Použití methylendithiokyanátu v prostředcích proti slizu (PT12) nebylo podporováno, protože představuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, jehož účinky nelze zmírnit. Látka je široce používána v procesech výroby papíru k prevenci nebo kontrole růstu slizu.

2. Bylo podpořeno schválení (13Z) -hexadec-13-en-11-yn-1-ylacetátu ve skupině 19 (PT19), feromonu používaného k odpuzování nebo přitahování škodlivých organismů (bezobratlých a obratlovců).

3. Pokud jde o obnovení používání propikonazolu v prostředcích na ochranu dřeva (PT8), výbor dospěl k závěru, že jako látka toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor splňuje kritéria vyloučení. Evropská komise přijme další opatření, aby získala více informací o výjimce z kritérií pro vyloučení, zejména o vhodných a dostatečných alternativách pro různé třídy použití.

Kromě toho výbor přijal následující čtyři kladná stanoviska k povolení Unie:

  • Propan-1-ol – PT1
  • Propan-2-ol – PT2 a PT4
  • L-(+) Mléčná kyselina – PT2
  • Aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného – PT2

Jedno autorizační stanovisko Unie týkající se aktivního chloru uvolňovaného z chlornanu sodného bylo odloženo a bude přijato písemným postupem.

Nyní Evropská komise spolu s členskými státy EU přijme konečné rozhodnutí o schválení účinných látek a o unijní autorizaci rodin biocidních přípravků.

Podnikatelé používající látky uvedené ve výše uvedených skupinách výrobků budou muset po jejich oficiálním schválení požádat o povolení v evropských postupech, aby udrželi výrobky na trh.

ECHA link: Highlights from March BPC meeting

Ekotox stránky o biocidních přípravcích

expert advice
reachtraining
https://trainingeu.eu/cs/

Napsat komentář