Devět návrhů na identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Devět návrhů na identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Devět návrhů na identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Agentura ECHA očekává připomínky k devíti návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy. Komentáře pište do 17. října 2022.

Helsinky, 7. září 2022 – Látky a příklady jejich použití jsou:

Termín pro připomínky je 17. října 2022.

Další informace: https://echa.europa.eu/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern