EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Bezpečnostní listy 2022 – nepromeškejte termín
 2. Sloučeniny chromu – termín pro REACH povolení
 3. Povolení chromu VI – informační schůzky pro skupiny žadatelů
 4. Povolování biocidních přípravků – připravte se
 5. DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží
 6. SIEF Concawe aktualizace informací
 7. Regulační limity THC nečistot
 8. Devět návrhů pro identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)
 9. Nové termíny ekotox webinářů

Bezpečnostní listy 2022 – nepromeškejte termín

Evropská komise upravila přílohu II nařízení REACH týkající se sestavování bezpečnostních listů (BL): NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1907/2006 a Rady pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

31. prosince 2022 – po tomto datu musí být všechny bezpečnostní listy podle nových požadavků.

https://ekotox.cz/news/bezpecnostni-listy-2022-nezmeskejte-termin/

Sloučeniny chromu – termín pro REACH povolení

Žádosti společností o povolování oxidu chromitého podle nařízení REACH se nyní zrychlují. Společné povolení původně uplatňované konsorciem CETAC (a dalšími) bude po září 2024 neúčinné. Pokud si tedy výrobci, kteří jsou licencováni konsorciem CETAC, přejí pokračovat v používání oxidu chromitého, měli by nyní přijmout vhodná opatření.

Společnosti používající oxid chromitý mají 2 hlavní povinnosti:

 • Podejte žádost o povolení REACH včas;
 • Dodržujte podmínky sdělené dodavatelem prostřednictvím rozšířených bezpečnostních listů a oznámení agentuře ECHA do 3 měsíců od prvního dne dodání.

https://ekotox.cz/news/oxid-chromovy-lhuty-pro-povoleni-podle-narizeni-reach/

Povolení chromu VI – informační schůzky pro skupiny žadatelů

Vzhledem k tomu, že se v nadcházejících letech očekává vysoký počet žádostí o povolení pro použití šestimocného chrómu (Cr(VI)), dojde ke změně způsobu informačních schůzek pro tato použití. V budoucnu bude organizován pro skupiny několika žadatelů. První skupinové setkání se bude konat 15. února 2023 a další budou organizovány podle potřeby. Další termíny budou zveřejněny ve zpravodaji.

https://ekotox.cz/news/povoleni-chromu-vi-informacni-schuzky-pro-skupiny-zadatelu/

Povolování biocidních přípravků – připravte se

Evropské postupy se vztahují na biocidní přípravky, jejichž všechny účinné látky byly schváleny v dané skupině přípravků (PT), tj. prošly posouzením v programu přezkoumání, nebo jsou zařazeny v příloze I nařízení 528/2012/ES, tzn. jsou to účinné látky s nízkým rizikem pro lidské zdraví a životní prostředí. Příprava potřebných informací, výzkumu a registrační dokumentace trvá přibližně 2 roky. Pro udržení produktu na trhu se vyplatí zahájit přípravy na registraci do nových postupů.

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/

DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží

Již existuje návrh prováděcího nařízení Komise (EU) schvalující didecyldimethylamoniumchlorid jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích skupiny přípravků 1 a 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012. Pokud prodáváte produkty DDAC pro skupiny produktů PT1 PT 2, musíte se přihlásit podle nových evropských postupů před uvedeným termínem.

Information on biocides – ECHA (europa.eu)

SIEF Concawe aktualizace informací

Kvůli sankcím EU vůči Rusku, které vstoupily v platnost 3. června 2022, je podle informací poskytnutých fórem SIEF nutné do 19. září 2022 předložit příslušný certifikát o komerční shodě, aby bylo možné prostor SIEF nadále využívat. Podrobnosti o omezeních obchodu jsou uvedeny v prováděcím nařízení Rady (EU) 2022/878.

https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

Regulační limity THC nečistot

Evropská komise oznámila maximální limity kontaminace THC v potravinách pro konopná semena, částečně mletá konopná semena a také pro olej. Byla také přidána položka pro ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu. Nařízení vstupuje v platnost 1. ledna 2023.

EUR-Lex – 32022R1393 – EN – EUR-Lex (europa.eu)  

Devět návrhů pro identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Agentura ECHA čeká na připomínky k devíti návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy. Komentáře pište do 17. října 2022.

https://ekotox.cz/news/devet-navrhu-na-identifikaci-novych-latek-vzbuzujicich-mimoradne-obavy-svhc/

Nové termíny ekotox webinářů

Na webu Ekotox jsou nové termíny webinářů pro rok 2022. Centra Ekotox organizují na přání také školení věnovaná potřebám dané společnosti. Navštivte prosím naše webové stránky!

trainingeu.eu/cs/