EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022


Hlavní témata – vybrané novinky z chemické legislativy:

1. Green Deal – EU chemická strategie pro trvale udržitelný rozvoj
2. Stříbro – návrh CMR klasifikace – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H317
3. Vážné ohrožení IT bezpečnosti v programech IUCLID a CHESAR
4. Kontrolní orgány EU – většina kontrolovaných produktů prodávaných online nesplňuje požadavky legislativy EU
5. Kontrolní orgány EU – inspekce se v roku 2022 zaměřují na kontrolu biocidních přípravků
6. Webináře pro první půlrok 2022 jsou již zveřejněné!  

Green Deal – EU chemická strategie pro trvale udržitelný rozvoj
Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost směrem k životnému prostředí bez toxických látek

Chemikálie jsou nevyhnutelné pro blahobyt, vysokou životní úroveň a pohodlí moderní společnosti. Používají se v mnohých odvětvích včetně zdravotnictví, energetiky, mobility a bydlení. Většina chemikálií má však nebezpečné vlastnosti, které mohou poškodit životné prostředí a lidské zdraví.

EU již má zavedeny sofistikované zákony o chemických látkách, ale očekává se, že globální výroba chemikálií se do roku 2030 zdvojnásobí. Zvýší se také už rozšířené používání chemických látek, a to i ve spotřebitelských výrobcích.

Evropská komise zveřejnila 14. října 2020 chemickou strategii pro udržitelnost. Je součástí ambice EU v oblasti nulového znečištění, která je klíčovým závazkům evropské zelené dohody.


Rok 2022 bude z pohledu dalšího vývoje klíčový. Evropská Komise připravuje paragrafová znění legislativy a má je odevzdat ke dni 31.6.2022. Tyto nové legislativní dokumenty, po jejich schválení, zásadně změní legislativu zasahující do téměř všech oblastí. Budeme pro vás pozorně tento vývoj sledovat…

Stříbro
Švédské orgány předložily agentuře ECHA návrh na harmonizovanou klasifikaci kovového stříbra. Pokud by byl tento návrh přijat, mohlo by to znamenat omezení používání stříbra. Návrh harmonizované klasifikace:
Repr. 1B, H360FD
Muta. 2, H341
Kožní senz. 1, H317
Klasifikace zahrnuje všechny typy kovového stříbra, včetně stříbra v nanostruktuře.

Zejména klasifikace jako Repr. 1B může mít vliv na používání kovového stříbra v několika oblastech, jako jsou zdravotnické pomůcky a výrobky zdravotní péče.

Agentura ECHA zaslala návrh na veřejnou konzultaci a setkala se s nezvykle velkým počtem připomínek a námitek. Celkově 361 připomínek předložily průmyslové a obchodní organizace, orgány, společnosti atd.
O návrhu klasifikace v prosinci poprvé rokoval výbor echa pro posuzování rizik.

Vážné ohrožení IT bezpečnosti v programech IUCLID a CHESAR
ECHA zveřejnila na stránkách IUCLID a CHESAR upozornění na nebezpečný SW:

Chesar 3.7.1 řeší vážnou a velmi rozsáhlou bezpečnostní chybu softwaru způsobenou běžně používanou softwarovou součástí s názvem log4j. Více informací najdete v oficiálním oznámení Agentury pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury vlády USA.

Upozorňujeme, že všechny verze Chesar před 3.7.1 jsou ovlivněny touto bezpečnostní chybou a neměly by být zpřístupněny na serveru, který je přístupný z veřejného internetu. Proto doporučujeme stáhnout a nainstalovat nový Chesar 3.7.1.

Home – ECHA (europa.eu)

Kontrolní orgány EU – většina kontrolovaných produktů prodávaných online nesplňuje požadavky legislativy EU
V nejnovějším projektu fóra agentury ECHA pro prosazování práva kontrolní orgány zjistily, že většina kontrolovaných výrobků prodávaných online nesplňovala alespoň jeden z požadavků podle příslušných právních předpisů EU o chemických látkách.

https://ekotox.cz/news/vetsina-kontrolovanych-produktu-prodavanych-online-porusuje-chemicke-zakony-eu/

Kontrolní orgány EU – inspekce se v roku 2022 zaměřují na kontrolu biocidních přípravků
Biocidní přípravky v EU – inspekce 2022

Orgány členských států EU provedou inspekce s cílem zkontrolovat, zda společnosti plní povinnosti vyplývající z BPR a vnitrostátních právních předpisů.

https://echa.europa.eu/…/enf…/forum-enforcement-projects

Ekotox centra mohou pomoci společnostem dodržovat aktuální požadavky legislativy!

Webináře pro první půlrok 2022 jsou už zveřejněny!
Aktuální online školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

EKOTOX CENTERS
Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…) Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských státech EU (Poison Centers), UFI a více Biocidy Bezpečnost kosmetických přípravků Chemický management Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Pokud máte nějaké otázky, prosím neváhejte nám napsat email, nebo zavolat na kontakty uvedené níže.
Zůstaňte zdraví!

EKOTOX CENTERS
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotox Hungary Kft.