EkotoxInfo 1/2023 

<strong>EkotoxInfo 1/2023</strong> 

EkotoxInfo 1/2023 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. REACH Seznam kandidátských látek +9 = 233 položek
 2. Návrh omezení PFASs  
 3. Návrh omezení 2,4-dinitrotoluenu  
 4. Mezinárodní panel pro chemické znečištění (IPCP)
 5. Sektorový přístup pro kovy a anorganické látky (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23 návrhy na výjimky zveřejněny
 7. Biocidy – SPC editor – IUCLID

 1. REACH Seznam kandidátských látek + 9 = 233 položek

Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek devět chemikálií kvůli jejich nebezpečným vlastnostem.

Podle nařízení REACH mají společnosti právní povinnosti, pokud je jejich látka zahrnuta – buď samotná, ve směsích nebo v předmětech – na kandidátském seznamu.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.cz/news/reach-kandidatsky-seznam-233-polozek/

 • Návrh omezení PFASs  

ECHA: Vnitrostátní orgány Dánska, Německa, Nizozemska, Norska a Švédska předložily agentuře ECHA návrh na omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) podle nařízení REACH. Agentura ECHA zveřejní podrobný návrh, jeden z nejširších v historii EU, dne 7. února 2023.

ECHA REACH PFAS omezení webstránky: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 • Návrh omezení 2,4-dinitrotoluenu  

ECHA: Zpracované stanovisko Výboru pro hodnocení rizik a socioekonomickou analýzu pro 2,4-dinitrotoluen (EC 204-450-0, CAS 121-14-2) je k dispozici.

ECHA REACH 2,4-dinitrotoluen omezení webstránky: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 • Mezinárodní panel pro chemické znečištění (IPCP)

International Panel on Chemical Pollution (IPCP)

V roce 2022 se Shromáždění OSN pro životní prostředí (UNEA) rozhodlo zřídit vědecko-politický panel, který by dále přispíval k řádnému nakládání s chemikáliemi a odpady a předcházel znečištění.

Možné znění rozsahu by mohlo znít „posílit propojení vědy a politiky o řádném nakládání s chemickými látkami, odpady a znečištěním a souvisejícími dopady v globálním a regionálním měřítku s cílem chránit zdraví lidí a ekosystémů“.

První zasedání ad hoc otevřené pracovní skupiny pro Vědecko-politický panel (OEWG-1.2) se bude konat v Bangkoku v Thajsku od 30. ledna do 3. února 2023.

IPCP White Paper Webpage: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

 • Sektorový přístup pro kovy a anorganické látky (MISA)

Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)

Čtyřletý program MISA (Metals and Anorganics Sectoral Approach) byl uzavřen na konci roku 2022. Nyní je k dispozici závěrečná zpráva shrnující výsledky spolupráce mezi agenturou ECHA, Eurometaux a 29 průmyslovými asociacemi na řešení technických a vědeckých problémů specifických pro kovy.

MISA Final Report webpage:

https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

 • EU RoHS Pack-23 návrhy na výjimky zveřejněny

Byla zveřejněna nová zpráva s doporučeními týkajícími se běžně používaných výjimek z EU RoHS.

Dne 19. prosince 2022 byla zveřejněna zpráva shrnující hodnocení výjimek EU z RoHS a doporučující postup, který by Evropská komise měla ohledně těchto výjimek přijmout.

Dvanáct výjimek z přílohy III směrnice EU RoHS, známé jako Pack-23, bylo studováno ve společném úsilí Fraunhoferova institutu pro spolehlivost a mikrointegraci (IZM), Institutu OSN pro výcvik a výzkum (UNITAR) a BIO Inovační služby (Bio IS).

Hodnocení výjimek podle směrnice 2011/65/EU https://rohs.biois.eu/index.html

 • Biocidy – SPC editor – IUCLID

Žádost o povolení biocidního přípravku musí obsahovat souhrn údajů o přípravku (SPC). Doposud byl tento soubor připravován pomocí SPC Editoru.

V budoucnu se to změní a k přípravě SPC budete muset používat IUCLID. Pro přípravu na přechod již můžete na webových stránkách agentury ECHA najít podpůrné materiály. Podívejte se!

ECHA SPC webstránky: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF by Vás rádi pozvali na REACH Konferenci Bratislava 2023 a s potěšením oznamují témata konference k diskusi: viz webové stránky konference REACH 2023:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERA:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS consultancy support https://ekotox.eu/