EkotoxInfo 2/2023 

<strong>EkotoxInfo 2/2023</strong> 

EkotoxInfo 2/2023 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:
  1. Evropská komise zveřejnila v lednu 2023 „Cesta transformace pro chemický průmysl“
  2. Nové kategorie produktů pro oznamování toxikologickým střediskům (PCN)
  3. Aktualizace pokynů pro monomery a polymery

REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22. – 23. května 2023 – program zveřejněn


  1. Evropská komise zveřejnila v lednu 2023 „Cesta transformace pro chemický průmysl“

V lednu 2023 zveřejnila Evropská komise „cestu transformace pro chemický průmysl“. Jedná se o akční plán, který vytvořila Evropská komise společně se zeměmi EU, zúčastněnými stranami chemického průmyslu, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami. Identifikuje opatření a podmínky potřebné k dosažení zeleného a digitálního přechodu a zlepšení odolnosti chemického průmyslu v souladu s aktualizovanou průmyslovou strategií EU.

Cesta transformace pro chemický průmysl webstránky EK: DocsRoom – European Commission (europa.eu)

Ekotox webstránky pro chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

  • Nové kategorie produktů pro oznamování toxikologickým střediskům (PCN)

Agentura ECHA aktualizovala evropský systém kategorizace produktů (EuPCS). Změny zahrnují nové a rozšířené kategorie a vylepšené popisy produktů, které mají oznamovatelům pomoci přesně popsat zamýšlené použití jejich nebezpečných směsí.

Bylo přidáno několik nových kategorií produktů, včetně „Odstraňovače lepidel“, „Přípravky pro péči o pneumatiky“, „Barva na značení v terénu“, „Plynové výrobky pro více zamýšlených použití“, „Přípravky na ošetření skla/oken“, „Výrobky pro péči a údržbu rostlin“ “ a „Výrobky pro povrchovou úpravu kovů“.

Aktualizovaný EuPCS bude zahrnut do formátu oznámení toxikologického centra a bude k dispozici v nástrojích pro přípravu dokumentace v dubnu s příštím vydáním IUCLID. Praktická příručka EuPCS, která poskytuje podrobný popis každé kategorie produktů a příklady typů produktů, je k dispozici ve 23 jazycích EU.

PCN webstránky: https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/-/new-product-categories-for-notifying-poison-centres

Ekotox PCN webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/

  • Aktualizace pokynů pro monomery a polymery

Pokyny agentury ECHA pro monomery a polymery byly revidovány, aby byly v souladu s rozhodnutím odvolacího senátu, a zahrnují změny v popisu registračních povinností pro ty, kteří dovážejí a vyrábějí polymery a monomery.

Klíčové změny se týkají:

– monomeru, který musí být registrován výrobcem nebo dovozcem polymeru;

– výpočtu registrační tonáže monomerů končících v konečném polymeru jako zreagovaná látka;

– informací, které musí žadatelé o registraci monomerů zahrnout do registrační zprávy o chemické bezpečnosti.

Agentura ECHA vyzývá všechny dovozce a výrobce polymerů a monomerů, aby prozkoumali aktualizované pokyny, přezkoumali své registrace a ujistili se, že splňují tyto minimální požadavky.

ECHA News webstránky: https://echa.europa.eu/cs/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox REACH Registrace webstránky: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/


  • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF s potěšením oznamují program REACH Konference 2023.

Webové stránky konference: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERA:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultační služby https://ekotox.eu/