EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

10.10.2019

Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytnout více informací o nanomateriálech na trhu EU na základě požadavků nařízení REACH.

 Nové požadavky na informace se týkají výrobců a dovozců chemických látek v nano formě, které se musí registrovat podle nařízení REACH. Týká se to těch látek, které splňují definice uvedené v doporučení Evropské komise o nanomateriálech. Revidované přílohy nařízení REACH přinášejí upřesnění a podmínky pro:

  • Charakterizaci nano forem nebo rozsah nano forem spadajících pod registraci (Příloha VI);
  • Posouzení chemické bezpečnosti (Příloha I);
  • Požadavky na rozsah informací potřebných pro registraci (Přílohy III and VII-XI); a
  • Povinnosti následných uživatelů (Příloha XII).

Cílem je zajistit, aby společnosti poskytly dostatek informací pro prokázání bezpečného použití chemických látek v nano formách pro lidské zdraví a životní prostředí. Revidované přílohy se vztahují na všechny nové i existující registrace, které zahrnují nano formy. To znamená, že se předpokládá úprava registrační dokumentace pro specifické oblasti týkající se nano forem do 1.1.2020.

Dostupné pokyny a pokyny pro testování

Nové pokyny publikované Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) pomáhají splnit požadavky Přílohy VI. Navíc pokyny o read-across mezi nano formami nebo skupinou nano forem byly doplněny respektujíce aktuální změny. Dostupnost obou dokumentů je očekávána ke konci roku 2019. Pracovní verze dokumentů jsou dostupné na ECHA web stránkách ongoing guidance consultation page.

Podpůrné aktivity

ECHA uskuteční 12. listopadu webinář pro představení pokynů pro identifikaci a přípravu zpráv pro nano formy a skupiny nano forem.

Aktualizovaná školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

Výběr z nabídky:

  • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
  • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
  • UFI kódy – *Webinář*
  • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list