HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1682 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Případy senzibilizace na přípravky na nehty obsahující látky HEMA a Di-HEMA TMHDC, které byly hlášeny v některých členských státech, vedou Komisi k závěru, že existuje riziko, že tyto přípravky mohou být aplikovány s nedostatečnou přesností, což způsobí styk s kůží přiléhající k nehtové ploténce.

Koszmetické přípravky na nehty obsahující látky HEMA a Di-HEMA TMHDC:

Ode dne 3. června 2021 nesmí být na trh Unie uváděny přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými podmínkami.

Ode dne 3. září 2021 nesmí být na trh Unie dodávány přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými podmínkami.

Znění podmínek použití a upozornění:

Jen pro profesionální použití.

Může způsobit alergickou reakci.

Požadavky EÚ kosmetické legislativy

Ekotox – poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/kosmeticke-pripravky/informacni-dokumentace-k-pripravku-pif/


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …);
  • Biocidy;
  • Kosmetické přípravky;
  • Posouzení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik;
  • Posouzení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti;
  • Posouzení rizik pro chemické látky / management chemické bezpečnosti a bezpečnosti předmětů;

  • Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz