Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Kontrola plnění povinností – SVHC látky v produktech (ECHA, 12.11.2019)

Fórum pro výměnu informací o prosazování právních předpisů o chemikáliích (fórum) zveřejnilo výsledky kontrol, přičemž byly zjištěny významné nedostatky.

Dodavatel má povinnost komunikovat informace v dodavatelském řetězci o přítomnosti látek uvedených na Kandidátském seznamu v jejich výrobcích. Kontrola zjistila na trhu 45 výrobků, na které se tato povinnost vztahuje. Dodavatelé nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, což představuje 89%. Neplnění se týkalo 37 ze 42 společností, tedy 88%, kdy neuvedli název látky svým odběratelům předmětných výrobků.

V případě společností uvádějících na trh výrobky pro spotřebitele byly zjištěny nedostatky u 22 dodavatelů (51 %) z hlediska poskytnutí informací na vyžádání.

Produkty, na které byly kontroly zaměřeny, odpovídají předpokladům o přítomnosti SVHC látek. Mezi takové výrobky patří oděvy, obuv, textilie; kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; materiály pro zakrytí stěn; a další plastové a gumové produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

  • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
  • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
  • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

Výběr z nabídky:

  • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
  • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
  • UFI kódy – *Webinář*
  • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz