Inspektoři kontrolují přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech určených spotřebitelům

Inspektoři kontrolují přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech určených spotřebitelům

Inspektoři kontrolují přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech určených spotřebitelům

Inspekční orgány aktuálně provádějí kontroly v rámci 2 celoevropských kontrolních projektů zaměřených na identifikaci nebezpečných chemických látek předmětech.

První projekt (BRF-1) je zaměřený na kontrolu „ošetřených“ předmětů a chemických směsí pro spotřebitele a profesionální použití v rámci biocidního nařízení.
Kontrolované produkty zahrnují například dětské a sportovní oblečení, ale také profesionální výrobky používané ve stavebnictví, produkty používané na plovárnách, ale i osobní ochranné prostředky (OOPP).
Chemické směsi, jako jsou barvy a pigmenty jsou rovněž předmětem kontrol v rámci tohoto projektu.
Částečně se inspektoři budou také zaměřovat na nelegální použití neschválených účinných látek a plnění povinností v oblasti správného označování.

Druhý projekt se zaměřuje na kontrolu požadavků nařízení REACH a CLP v případě dovezených předmětů a provádí se ve spolupráci s celními úřady.
Kontroly začínají již v březnu 2019 a budou probíhat do podzimu. Kontrolní orgány budou zjišťovat plnění požadavků u dovážených produktů z hlediska uplatňovaných omezení, zejména co do obsahu kadmia, niklu a olova. Rovněž se kontroly zaměřují na správné označování produktů z hlediska bezpečnosti při použití.
V případě zjištěných porušení bude dovoz zastaven a tyto předměty nebudou moci vstoupit na evropský trh.
Užší zapojení celních orgánů zajistí lepší možnost kontrol a tím i lepší ochranu obyvatel EU z hlediska expozice nebezpečným látkám.

https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals