Kontrola deklarované velikosti společností, které registrovaly chemické látky

Kontrola deklarované velikosti společností, které registrovaly chemické látky

Evropská chemická agentura (ECHA) v brzké době zahájí verifikaci deklarovaných velikostí podniků, které se v rámci REACH registrace deklarovali jako malé a středné podniky. Týká se to společností, které registrovaly chemické látky v letech 2016-2019.

Správné dokumenty potvrzující zařazení mezi MSP musí být vloženy v rámci příslušného konta společnosti v REACH-IT.

V případě, že deklarace velikosti společnosti je nesprávná, je potřeba informovat ECHA zasláním emailu na: sme-verification@echa.europa.eu do 11. února 2020 a informace v REACH-IT aktualizovat.

Pokud dojde k úpravě údajů o velikosti společnosti před tím, než ECHA zahájí verifikaci registrujícího, nebude čelit pokutě za nesprávné určení velikosti společnosti, předmětem úhrady bude jen rozdíl registračního poplatku za zvýšenou tonáž.

Pokud v rámci verifikačního procesu bude zjištěno, že společnost deklarovala nesprávnou velikost podniku při registraci látky, administrativní pokuta může dosáhnout až 19 900€ a samozřejmě bude potřeba doplatit i rozdíl v rámci registračního poplatku.

Postup krok za krokem jak správně určit velikost podniku je dostupný na stránkách ECHA.

Je též důležité, aby společnosti pravidelně kontrolovaly svoje konto v REACH-IT pro komunikaci s ECHA, zajistily správné kontaktní údaje a včasnou reakci na požadavky ECHA.

Více informací o REACH legislativě a povinnostech pro společnosti: https://ekotox.cz/reach/


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz