Kontrola PCN – fórum ECHA pro prosazování 

Kontrola PCN – fórum ECHA pro prosazování 

Kontrola PCN – fórum ECHA pro prosazování 

Fórum agentury ECHA pro prosazování připravuje projekt, jehož cílem je ověřit, zda dodavatelé informovali toxikologická centra o nebezpečných chemických směsích. Oznámení z toxikologických center umožňují odpovídající nouzovou reakci. 

Účelem kontrol je chránit lidské zdraví prosazováním požadavku, aby dodavatelé chemikálií informovali vnitrostátní orgány o nebezpečných směsích. Vnitrostátní orgány sdílejí tyto informace s toxikologickými středisky, aby informovaly občany nebo zdravotnický personál v případě nouze. Toxikologická střediska musí mít dostatečné informace o nebezpečných směsích, aby bylo zajištěno, že reakce na mimořádné události je informovaná a vhodná. 

Inspektoři kontrolují příjem oznámení a kontrolují etikety směsí a případně bezpečnostní listy. Přesný rozsah auditu bude stanoven v následujících měsících. 

Audity v tomto projektu začnou v lednu 2025 a potrvají šest měsíců. Zpráva o projektu bude zveřejněna na konci roku 2025. 


ECHA Website: h https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications 

Ekotox PCN & UFI webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/ 

REACH Konference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training