Látky senzibilizující kůži ve směsích určených pro spotřebitele

Látky senzibilizující kůži ve směsích určených pro spotřebitele

Látky senzibilizující kůži ve směsích určených pro spotřebitele

Látky senzibilizující kůži ve směsích určených pro spotřebitele: Aktuální výzva k připomínkám a důkazům

Francie, Irsko a Německo žádají zúčastněné strany, aby předložily informace o látkách senzibilizujících kůži ve směsích určených pro spotřebitele, včetně údajů o typech použití, plánovaných substitucích, epidemiologických údajů o alergické kontaktní dermatitidě a informací o nákladech na zdravotní péči.

Termín pro poskytnutí příspěvku: 30/09/2022.

Cílem této výzvy k předložení důkazů je shromáždit informace o:

  • dotčených sektorech použití a typech aplikací/ použití,
  • aktuálně platných opatřeních (např. změna složení, snížení koncentrace, specifické balení, podmínky použití) pro minimalizaci expozice spotřebitelů,
  • zkušenostech se snahou o nahrazování, dostupností a náklady na alternativy nebo důvody pro nenahrazování,
  • účinnosti látek senzibilizujících pokožku a jejich technických funkcích ve směsích,
  • bezpečném používání spotřebního zboží,
  • epidemiologii alergické kontaktní dermatitidy a další informace související se zdravím, včetně nákladů na zdraví,
  • analytických metodách ke zjištění přítomnosti látek senzibilizujících kůži ve směsích.

Pro jakékoli vysvětlení se prosím obraťte na německý příslušný úřad: chemg (at) baua.bund.de

link na stránky ECHA: Current calls for comments and evidence – ECHA (europa.eu)

link na stránky Ekotox o managementu chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/