Návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) představila návrh na omezení mikroplastových částic, které jsou záměrně přidávány do směsí používaných spotřebiteli nebo profesionály. V případě přijetí může toto omezení zredukovat množství mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí v EU o 400 tisíc tun za 20 let.

  1. března 2019 komise RAC a SEAC odsouhlasily návrh na omezení mikroplastů tak, jak ho navrhuje ECHA.

ECHA hodnotila zdravotní a environmentální rizika, která mohu způsobovat záměrně přidávané mikroplasty, s výsledkem, že celoevropské omezení sú opodstatněné.

Výsledky hodnocení poukazují na to, že s největší pravděpodobností se záměrně přidávané mikroplasty akumulují v terestriálních složkách životního prostředí, vzhledem ke koncentrování v odpadních kalech, které se často používají jako hnojiva. Mnohem menší část těchto mikroplastů se uvolňuje přímo do vodního prostředí.

Příčinou obav je zejména perzistence a potenciál nebezpečných účinků nebo bioakumulace mikroplastů. Jakmile se mikroplasty jednou uvolní, jsou extrémně perzistentní ve složkách životního prostředí a zůstávají tam tisíce let a je prakticky nemožné je odstranit. V současnosti nelze určit dopady tak dlouho trvající expozice na životní prostředí.

Dostupnost údajů o možných účincích je omezená, částečně z důvodu obtížnosti hodnocení rizik v terestriálních složkách životního prostředí. Z důvodu malé velikosti u mikroplastů a nanoplastů – ještě menší částečky, které jsou tvořeny během další degradace mikroplastů – mohou být přímo přijímány v potravě a tím se stávají součástí potravního řetězce. Potenciální účinky na lidské zdraví nejsou dobře známy.

Obecně není použití mikroplastů v předmětech, které rezultuje uvolňováním do životního prostředí, dostatečně kontrolováno.

Cílem návrhu ECHA je omezení záměrně přidávaných mikroplastů v případě předmětů, u kterých se nelze vyhnout uvolňování do životního prostředí.

Definice „mikroplastů“ je široká a zahrnuje malé, typicky mikroskopické (méně než 5 mm) částice ze syntetického polymeru, které odolávají (bio)degradaci. Představuje širokou škálu použití ve spotřebitelských výrobcích a výrobcích pro profesionální použití v množství sektorů, včetně kosmetických přípravků, detergentů, výrobků na ošetřování, barvy a laky, stavební materiály a zdravotnické produkty, stejně jako různé výrobky používané v zemědělství, v ropném a plynárenském sektoru.

ECHA vyhodnotila rovněž socio-ekonomické dopady navrhovaných omezení a je si vědoma, že omezení s velkou pravděpodobností budou mít za následek různé náklady v závislosti od předmětného typu produktu. Navzdory tomu se jeví uplatnění restrikcí efektivní z hlediska ceny a nákladů ve všech sektorech, včetně zemědělského sektoru, identifikovaného jako největší zdroj záměrně přidávaných mikroplastů.

Více členských států EU už uplatňuje zákazy na použití mikroplastů v některých typech produktů, nejčastěji v případě oplachových kosmetických přípravků.

https://echa.europa.eu/documents/10162/82cc5875-93ae-d7a9-5747-44c698dc19b6