Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), furany, dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a formaldehyd

ECHA původní článek – link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí, zdraví a bezpečnost (Anses) publikovala v lednu 2019 studii na základě laboratorních analýz vykonávaných ve dvou různých laboratořích se zaměřením na 23 produktů dostupných na francouzském trhu s cílem zjistit, zda použití jednorázových dětských plenek může být spojováno s negativními zdravotními účinky.

Hodnocení rizik se zakládalo na výsledcích laboratorních testů a údajů z literatury.

Na základě tohoto hodnocení se ukázalo, že zdravotní prahové hodnoty byly překročeny pro PAU, furany, dioxiny, polychlorované bifenyly a sumu těchto látek.

Převážná část nalezených chemických látek v dětských plenkách se považuje za kontaminanty, protože do těchto výrobků se cíleně přidávají jen parfémy a vonné látky.

Pro přípravu legislativního návrhu pro restrikce Anses potřebuje více informací – výzva pro poskytnutí informací (důkazů) je otevřená do 31. března 2020.

Potřebné důkazy zahrnují například:

 • Rozsah navrhovaných omezení – typy dětských plenek a informace o látkách, které je potřebné do návrhu zahrnout;
 • Hodnocení expozice – expozice dětí předmětným látkám, použití jednorázových plenek v různých zemích EU;
 • Koncentrační limity a analytické metody – informace o standardizovaných metodách testování;
 • Alternativy – zvážení látek, které nejsou cíleně přidávané, ale jsou kontaminanty nebo rezidui;
 • Socio-ekonomický dopad možných omezení – beroucí v úvahu náklady a benefity pro všechny zúčastněné strany.

Dokumentace s návrhem omezení by měla být prodloužená v říjnu 2020.

Více informací na stránkách Ekotox: https://ekotox.cz/reach/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) :

Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Pro odhlášení z odběru novinek, klikněte na tento link.