Návrh na zákaz PFAS „věčných chemikálií“ v hasicích pěnách v celé EU

Návrh na zákaz PFAS „věčných chemikálií“ v hasicích pěnách v celé EU

Návrh na zákaz PFAS „věčných chemikálií“ v hasicích pěnách v celé EU

ECHA/NR/21/05

Evropská agentura pro chemické látky předkládá návrh na celoevropské omezení všech per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) v hasicích pěnách.

V případě přijetí by omezení mohlo snížit emise PFAS do životního prostředí o více než 13 000 tun za 30 let. Odhadované náklady pro společnost by za stejné období činily přibližně 7 miliard EUR. Tyto náklady zahrnují mimo jiné cenu úpravy zařízení pro použití pěn bez PFAS, čištění zařízení k odstranění zbytků pěny PFAS a cenový rozdíl mezi PFAS a alternativními pěnami.

Návrh je založen na informacích, které byly k dispozici v době, kdy byl vypracován, a lze jej aktualizovat, pokud se objeví nové informace. Na 23. března 2022 je plánováno zahájení šestiměsíční konzultace, která je otevřena pro každého, kdo může podat k návrhu podložené připomínky. Agentura ECHA rovněž zorganizuje dne 5. dubna online informační schůzku s cílem vysvětlit proces omezení a pomoci zájemcům zúčastnit se konzultace.

Kromě toho pět evropských zemí (Nizozemsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko) pracuje na návrhu omezení, které se bude vztahovat na všechny PFAS v jiných použitích. Svůj návrh plánují předložit agentuře ECHA v lednu 2023. Posouzení rizik zavedené v návrhu na omezení PFAS v hasicích pěnách je relevantní pro všechny PFAS. To znamená, že také připraví cestu k hodnocení rizik v rámci širšího omezení PFAS.

Nové kroky

Vědecké výbory agentury ECHA pro hodnocení rizik a socioekonomickou analýzu nyní začnou posuzovat navrhované možnosti omezení. Při svém hodnocení zváží vědecké důkazy získané během konzultací. Společné stanovisko obou výborů se očekává v roce 2023. Spolu s 27 členskými státy EU přijme rozhodnutí o omezení a jeho podmínkách Evropská komise – na základě návrhu a stanoviska výborů.

Celý článek: https://echa.europa.eu/sk/-/proposal-to-ban-forever-chemicals-in-firefighting-foams-throughout-the-eu