Návrh omezení na chrom (VI) pro pokrytí více látek

Návrh omezení na chrom (VI) pro pokrytí více látek

Návrh omezení na chrom (VI) pro pokrytí více látek

ECHA/NR/24/13 

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby rozšířila oblast působnosti návrhu omezení REACH tak, aby zahrnoval alespoň 12 látek obsahujících chrom (VI). 

Helsinky, 8. května 2024 – Agentura ECHA obdržela od Komise aktualizovaný mandát k přípravě návrhu na možné omezení látek obsahujících chrom (VI). Tato aktualizace doplňuje původní požadavek ze září 2023, který se soustředil na dvě položky, které jsou v současnosti uvedeny na autorizačním seznamu REACH, a to oxid chromitý (položka 16) a kyseliny chromové (položka 17). 

Aktualizovaný mandát nyní zahrnuje látky chromu (VI) uvedené v položkách 16 až 22 a 28 až 31 autorizačního seznamu REACH. Kromě toho byla agentura ECHA požádána, aby v návrhu omezení zvážila další látky chromu (VI), které nejsou uvedeny na seznamu autorizací, zejména chroman barnatý (číslo ES 233-660-5). Tyto látky mohou představovat riziko pro pracovníky a veřejnost, jsou-li používány jako náhražky látek chromu (VI), které podléhají povolení. 

Vzhledem k širší oblasti působnosti agentura ECHA předloží návrh omezení do 11. dubna 2025. 


ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances  

Ekotox webstránky management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

REACH Konference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training