Nebezpečné chemikálie nalezené v mnoha spotřebních výrobcích

Nebezpečné chemikálie nalezené v mnoha spotřebních výrobcích

Nebezpečné chemikálie nalezené v mnoha spotřebních výrobcích

ECHA/NR/23/33 

Celoevropský projekt pro prosazování práva fóra ECHA zjistil nadměrné množství nebezpečných chemických látek, jako je olovo a ftaláty, ve výrobcích, které se prodávají spotřebitelům. Celkem 18 % kontrolovaných výrobků porušilo zákony EU. 
 
Helsinky, 13. prosince 2023 – Vnitrostátní kontrolní orgány ve 26 zemích EU zajistily více než 2 400 výrobků, z nichž většina je určena pro spotřebitele, a zjistily, že více než 400 z nich porušuje chemické zákony EU.  
 
Nejběžnější typy produktů porušující zákony byly: 

  • Elektrická zařízení, jako jsou elektrické hračky, nabíječky, kabely, sluchátka. 52 % těchto výrobků bylo shledáno nevyhovujících, většinou kvůli olovu obsaženému v pájených spojích, ftalátům v měkkých plastových dílech nebo kadmiu v obvodových deskách. 
  • Sportovní vybavení jako podložky na jógu, cyklistické rukavice, míče nebo gumové rukojeti sportovního vybavení. U 18 % těchto výrobků bylo zjištěno, že nevyhovuje, většinou kvůli SCCP a ftalátům v měkkých plastech a PAH v pryži. 
  • Hračky, jako jsou hračky do koupele/ do vody, panenky, kostýmy, podložky na hraní, plastové figurky, drobné hračky, venkovní hračky, sliz a výrobky pro péči o děti. 16 % neelektrických hraček bylo shledáno nevyhovujících, většinou kvůli ftalátům nacházejícím se v měkkých plastových částech, ale také jiným omezeným látkám, jako jsou PAU, nikl, bór nebo nitrosaminy. 
  • Módní výrobky, jako jsou tašky, šperky, opasky, boty a oblečení. 15 % těchto výrobků bylo shledáno nevyhovujících kvůli obsahu ftalátů, olova a kadmia. 

V případech, kdy byly zjištěny nevyhovující výrobky, inspektoři přijali donucovací opatření, přičemž většina z nich vedla ke stažení takových výrobků z trhu.  

Míra nesouladu byla vyšší u produktů, které pocházely ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo jejichž původ nebyl znám.  

Pozadí 
 
Tento projekt prosazování kontroloval, zda různé typy výrobků, které se prodávají spotřebitelům a profesionálním uživatelům na trhu EHP, splňují chemické předpisy EU. 
 
Projekt zahrnoval omezení REACH, povinnosti vztahující se na látky v předmětech podle REACH, omezení POPs a omezení odvozená ze směrnic o hračkách a RoHS. Kontroly prováděly v roce 2022 vnitrostátní donucovací orgány ve 26 zemích.