Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené podle nařízení Evropské komise

Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené podle nařízení Evropské komise

Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené podle nařízení Evropské komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1328 ze dne 16. května 2024

Položka 70 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto:

Látky se nesmějí uvádět na trh jako látky samotné, jako složka jiných látek nebo ve směsích, pokud je jejich koncentrace rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního po 6. červnu 2026 (odstavec 1).

Kromě toho se látka po 6. červnu 2026 nesmí používat jako rozpouštědlo pro chemické čištění textilií, kůže a kožešin (odstavec 2).

Odchylně (mimo jiné):

Pro D4 a D5 ve smývatelných kosmetických přípravcích, pokud je ve směsích, se použije po 31. lednu 2020.

Pro všechny kosmetické přípravky jiné než výše uvedené se odstavec 1 použije po 6. červnu 2027.

Pro zdravotnické prostředky a příslušenství pro zdravotnické prostředky se odstavec 1 použije po 6. červnu 2031.

Pro léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky se odstavec 1 použije po 6. červnu 2031.

Pro D5 jako rozpouštědlo při chemickém čištění textilií, kůže a kožešin se odstavce 1 a 2 použijí po 6. červnu 2034.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

Ekotox management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

REACH Konference 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/