Omezení výroby, uvádění na trh a používání per- a polyfluoralkylových látek (PFAS)

Omezení výroby, uvádění na trh a používání per- a polyfluoralkylových látek (PFAS)

Omezení výroby, uvádění na trh a používání per- a polyfluoralkylových látek (PFAS)

PFAS jsou nebo se v konečném důsledku přeměňují na perzistentní látky, což vede k nevratné expozici a akumulaci životního prostředí. V důsledku jejich rozpustnosti ve vodě a mobility došlo v EU ke kontaminaci povrchové, podzemní a pitné vody a půdy.

Jedním z hlavních společenských problémů je nevratnost kontaminace spolu s účinky narušujícími endokrinní systém, karcinogenitou, toxicitou pro reprodukci, účinky na imunitní systém a na metabolismus lipidů pro širokou škálu PFAS.

Návrh univerzálního omezení PFAS je v legislativním procesu:

Výbory agentury ECHA pro hodnocení rizik a pro socioekonomickou analýzu se sejdou v červnu, aby projednaly:

* Pokovování a výroba kovových výrobků; a

* Další diskuse o nebezpečnosti (pouze od RAC).

Zasedání RAC a SEAC v září 2024:

* Textil, čalounění, kůže, oděvy, koberce (TULAC);

* Materiály a obaly pro styk s potravinami; a

* Ropa a těžba.

Zvažovaná předložená omezení: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term

ECHA PFAS webstránky: https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Ekotox webstránky pro chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

REACH Konference 2024 web: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/