Online prodej nebezpečných chemických látek, směsí, biocidů a předmětů

Online prodej nebezpečných chemických látek, směsí, biocidů a předmětů

Kontrola internetového prodeje (e-shop) produktů obsahujících nebezpečné látky, směsi, biocidy, předměty s obsahem SVHC

Právě začaly inspekce v rámci 8. hlavního projektu Fóra pro dodržování evropské chemické legislativy.

Projekt je zaměřen na kontrolu dodržování požadavků nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích při on-line prodeji nebezpečných látek, směsí, biocidních přípravků a produktů/předmětů na trzích členských států EU a EEA.

Inspektoři budou kontrolovat, zda jsou kupující informováni o přítomnosti nebezpečných chemických látek v produktech před jejich zakoupením a zda jsou dodržovány příslušné části předmětné legislativy. Kontrola se může zaměřit na informace poskytované v rámci reklamy nebo přímo na nákup produktu a jeho následnou analýzou.

Každá reklama na směs klasifikovanou jako nebezpečná nebo spadající do oblasti působnosti čl. 25 odst. 6 nařízení CLP, která umožňuje komukoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by předtím viděl štítek dané směsi,  musí uvádět typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku.

Požadavky na informace se vztahují i na detergenty, biocidní přípravky, ale například i na látky zakázané/omezené (SVHC) v předmětech, které jsou prodávané online (hračky, textilie) přičemž se zjišťuje plnění požadavků definovaných nařízením REACH.

Ekotoxikologické centrum poskytuje odbornou pomoc pro zajištění souladu s požadavky chemické legislativy.
Aktuálně – „Pravidla internetového prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky“ – Webinář – 20.2.2020.

Více o pravidlech pro internetový prodej: https://ekotox.cz/pravidla-pro-internetovy-prodej/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) – první půlrok 2020:

  • Pravidla internetového prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky – *Webinář* – 24.3.2020
  • UFI – systém nahlašování nebezpečných směsí – *Webinář* – 31.3.2020

Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz