Oxid chromový – lhůty pro povolení podle nařízení REACH

Oxid chromový – lhůty pro povolení podle nařízení REACH

Oxid chromový – lhůty pro povolení podle nařízení REACH

Oxid chromový (ES č. 215-607-8; CAS č. 1333-82-0) je široce používán při pokovování a povrchové úpravě.

Oznámení z 1 026 míst po celé Evropě zaslaná do května 2021 potvrzují, že oxid chromový je stále široce používán ve funkčním nebo tvrdém chromování a povrchové úpravě. Roční spotřeba se odhaduje na 7 000 tun. Látka vzbuzující mimořádné obavy byla zařazena na autorizační seznam v roce 2013 a její použití vyžaduje zvláštní povolení v EU od roku 2017.

Oznámením použití agentuře ECHA společnosti potvrzují, že dodržují podmínky použití stanovené v rozhodnutích o povolení udělených jejich dodavatelům. V rámci podmínek musí do konce roku 2021 informovat agenturu ECHA o tom, jak jsou jejich pracovníci vystaveni oxidu chromovému. Tyto informace pomohou společnostem ještě lépe chránit své zaměstnance tím, že minimalizují jejich expozici karcinogenu.

V prosinci 2020 Evropská komise zveřejnila 2 rozhodnutí o udělení povolení k použití chemické látky do září 2024.

Orgány pro prosazování nyní mohou provádět kontroly podle potřeby.

Společnosti používající oxid chromový mají 2 hlavní povinnosti:

  1. Včas podat žádost o povolení REACH;
  2. Dodržovat povinnost dodavatelů komunikovat podmínky použití prostřednictvím rozšířených bezpečnostních listů.

Žádosti společností o povolování oxidu chromitého podle nařízení REACH se nyní zrychlují.

Aktuální žádosti o autorizaci – současné konzultace: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-consultation

Společná autorizace původně použitá konsorciem CETAC (a dalšími) bude po září 2024 neúčinná.

Centra Ekotox nabízejí komplexní služby při přípravě všech potřebných dokumentů za zákazníky. K udržení se na trhu je třeba okamžitě jednat!

Zároveň je povinností dodržovat bezpečnostní opatření a provozní podmínky – požadavky definované pro následné uživatele eSDS. Aby bylo zajištěno, že je vše v souladu, centra Ekotox poskytují podporu při správě „interních dokumentací pro soulad s autorizací podle nařízení REACH“ (IDRAC).

Pro více informací ECHA news: https://echa.europa.eu/-/chromium-trioxide-widely-used-in-plating-and-surface-treatment

Ekotox REACH Povolování webové stránky: https://ekotox.cz/reach/povolovani/