Podání oznámení následného uživatele o povolených použitích

Podání oznámení následného uživatele o povolených použitích

Podání oznámení následného uživatele o povolených použitích

Jste-li následným uživatelem látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV) a používáte ji na základě povolení uděleného dodavateli dále proti směru vašeho dodavatelského řetězce, musíte své použití oznámit agentuře ECHA. Navíc při používání látky musíte dodržovat podmínky povolení, které je váš dodavatel povinen uvést v bezpečnostním listu.

Chcete-li ověřit, zda je vaše použití látky uvedené v příloze XIV povoleno, postupujte podle těchto kroků:

  1. Zkontrolujte bezpečnostní list (SDS): Číslo povolení je uvedeno v bezpečnostním listu, který vám poskytne váš dodavatel.
  2. Prozkoumejte štítek: Číslo povolení je také uvedeno na štítku látky nebo směsi. Mělo by mít formát „REACH/x/x/x“.
  3. Kontaktujte svého dodavatele: Pokud nemůžete číslo povolení najít ani na jednom místě, obraťte se na svého dodavatele a požádejte ho o potvrzení.

Musíte podat oznámení agentuře ECHA do tří měsíců od první dodávky látky. Tato povinnost začíná po zveřejnění rozhodnutí o povolení v Úředním věstníku.

Musíte odeslat následující informace:

  • Identita vaší společnosti
  • Číslo povolení
  • Kontaktní informace

Můžete také uvést podrobnosti o typickém ročním objemu a počtu zaměstnanců, kteří látku používají. Kromě toho můžete uvést stručný popis svého použití a jakékoli zapojení do případných činností pro nahrazení látky.

Pokud rozhodnutí o povolení vyžaduje konkrétní údaje, jako jsou informace o expozici, musíte ke svému oznámení připojit soubor do termínu stanoveného v rozhodnutí.

Vytvořte dokumentaci oznámení v IUCLID

Vytvořte dokumentaci v IUCLID a oznamte své použití agentuře ECHA. Můžete to udělat na svém místním počítači nebo použít IUCLID v cloudových službách ECHA. IUCLID 6 v cloudových službách je zdarma a vždy aktuální.

Podejte své oznámení

K podání oznámení potřebujete aktivní účet REACH-IT. Odkazy na REACH-IT jsou na pravé straně úvodní webové stránky ECHA.

Zaregistrujte se v nástroji REACH-IT (pokud již vaše společnost má účet, tento krok přeskočte). Přihlaste se do REACH-IT. V nabídce vyberte „Nahrát dokumentaci IUCLID“ v části „Oznámení následného uživatele o oprávněných použitích“. Postupujte podle průvodce odesláním.

How to submit a downstream user notification of authorised uses (youtube.com)

ECHA webpage: Submitting downstream user notification of authorised uses – ECHA (europa.eu) REACH Konference 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/