Požadavky na testování na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků

Požadavky na testování na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků

Požadavky na testování na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Odvolací senát Evropské agentury pro chemické látky objasnil, že REACH nařízení vyžaduje od žadatelů o registraci provést studie na obratlovcích i v případě, pokud se látka používá výhradně jako složka kosmetických přípravků. Nařízení REACH neobsahuje automatickou výjimku z požadavků na informace při registraci látek používaných jako složky kosmetických přípravků. Žadatel o registraci může využít výjimku pouze, pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění výjimky (například pokud je možné zdokumentovat vztažení na výsledky z jiných studií (waiver)).

Tento závěr je v souladu i s nařízením o kosmetických přípravcích. Nařízení o kosmetických přípravcích obsahuje omezení týkající se zkoušek na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků. Tato omezení však nebrání žadatelům o registraci provést testy za účelem splnění požadavků na informace vycházejících z nařízení REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23010712/a-009-2018_decision_en.pdf/237e31c9-2801-c160-7e5b-7ce81a3b7f17

Požadavky EU legislativy kosmetických přípravků

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce pro vstup na trhy členských států EU

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/kosmeticke-pripravky/


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH povolování, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

 


  • Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz