Na autorizační seznam (Příloha XIV) REACH bylo přidáno pět látek

Na autorizační seznam (Příloha XIV) REACH bylo přidáno pět látek

Na autorizační seznam (Příloha XIV) REACH bylo přidáno pět látek

Seznam nyní obsahuje 59 položek.

Společnosti, které chtějí pokračovat v používání těchto látek po stanovených termínech, budou muset žádat o povolení.

Nově byly přidány tyto látky:

  • Tetraethylolovo, Číslo ES: 201-075-4, Číslo CAS: 78-00-2;
  • 4,4’-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alkohol (s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5) nebo Michlerovy báze (číslo ES 202-959-2)), Číslo ES: 209-218-2, Číslo CAS: 561-41-1;
  • Reakční produkty 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithionu, formaldehydu a 4-heptylfenolu, rozvětveného a lineárního (RP-HP) (s ≥ 0,1 % hmotnostních 4-heptylfenolu, rozvětveného a lineárního), Číslo ES: – , Číslo CAS: – ;
  • 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia4-stannatetradekanoát) (DOTE), Číslo ES: 239-622-4, Číslo CAS: 15571-58-1;
  • Reakční směs 2-ethylhexyl- (10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu) a 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-oktyl7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu (reakční směs DOTE a MOTE), Číslo ES: – , Číslo CAS: – .

Doplněk autorizačního seznamu (příloha XIV nařízení REACH) byl zveřejněn 11. 4. v Úředním věstníku EU.

Official Journal link

Ekotox stránky REACH: https://ekotox.cz/reach/povolovani

Webináře: https://trainingeu.eu/cs/