Revize nařízení REACH bude odložena

Revize nařízení REACH bude odložena

Revize nařízení REACH bude odložena

Dne 18. října 2022 přijala Evropská komise svůj pracovní program Komise na rok 2023.

Revize REACH se odkládá na konec roku 2023 (legislativa, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 4. čtvrtletí 2023).

„Po konzultacích s klíčovými zainteresovanými stranami navrhneme cílenou revizi legislativy o registraci, hodnocení a autorizaci chemických látek (REACH) s cílem zajistit evropské konkurenční výhody a inovace podporou udržitelných chemických látek, zjednodušením a zefektivněním regulačního procesu, snížením zátěž a ochranu lidského zdraví a životního prostředí.“

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf


Ekotox centers REACH webstránky: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Ekotox portál pro školení a webináře: https://ekotoxtraining.com/