Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila osm látek, včetně olova, pro doplnění na Seznam látek podléhajících povolení podle nařízení REACH za účelem ochrany zdraví pracovníků a životního prostředí.

Helsinky, 12. dubna 2023 – 11. doporučení agentury ECHA zahrnuje následující látky:

•    Ethylendiamin;
•    2-(4-tercbutylbenzyl)propionaldehyd a jeho jednotlivé stereoizomery;
•    Olovo;
•    Glutaral;
•    2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on;
•    2-benzyl-2- dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon;
•    Diisohexyl-fthalát; a
•    Orthoboritá kyselina, sodná sůl.

Agentura ECHA upřednostnila tyto látky ze seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy pro toto doporučení, protože mají nejvyšší prioritu podle schváleného přístupu z roku 2014. Pokud budou látky přidány na seznam, společnosti budou muset požádat o povolení, aby mohly pokračovat v jejich používání.

Cílem procesu povolování je zajistit řádnou kontrolu rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a posílit náhradu látek vzbuzujících velmi velké obavy, pokud jsou dostupné technicky a ekonomicky životaschopné alternativy.

Evropská komise rozhodne, které látky budou zahrnuty do autorizačního seznamu a jaké podmínky platí pro jednotlivé látky.

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation

EKOTOX EU REACH webpages: https://ekotox.cz/reach/