Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Ekotox Centers

ECHA News 19.1.2021

https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (REACH Candidate List) obsahuje aktuálně 211 SVHC látek

Látky přidané do Seznamu látek podléhajících povolení ke 19.1.2021:

EC No.                 CAS No.              Název látky

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Společnosti musí dodržovat své zákonné povinnosti a zajistit bezpečné používání těchto chemických látek. Od ledna 2021 musí rovněž informovat agenturu ECHA podle rámcové směrnice o odpadech, pokud jejich výrobky obsahují látky uvedené na seznamu látek uvedených v Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení v koncentraci vyšší než 0,1 %. Toto oznámení se předkládá do databáze SCIP agentury ECHA a informace budou zveřejněny později na internetových stránkách agentury.

ECHA seznam látek : https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Webináře a online školení: https://trainingeu.eu/cs/


Požadavky nařízení REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

EKOTOX CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH registrace, povolování, CLP, detergenty…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 513 035 888

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz 

Web: https://ekotox.cz

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers Ekotox Centers