Složky kosmetických přípravků – změny

Složky kosmetických přípravků – změny

Složky kosmetických přípravků – změny

Evropská komise zveřejnila 10. listopadu 2022 nové NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2195, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání látek Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate a HAA299 v kosmetických přípravcích, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o používání látky Resorcinol v kosmetických přípravcích, kterým se mění přílohy nařízení o kosmetických přípravcích.

Změny:

– omezení látky Butylated Hydroxytoluene (BHT) na nejvyšší koncentraci 0,001% v ústní vodě, 0,1% v zubní pastě a 0,8% v jiných přípravcích, které se neoplachují a které se oplachují

– omezení látky Acid Yellow 3 na nejvyšší koncentraci 0,5% v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

– omezení látky Homosalate na nejvyšší koncentraci 7,43% v přípravcích na obličej

– omezení látky Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine i její nanoformy na nejvyšší koncentraci 10% v kosmetických přípravcích a omezení inhalační expozice

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení –  01.12.2022.

Publications Office (europa.eu)