Směrnice o pitné vodě

Směrnice o pitné vodě

Směrnice o pitné vodě

Evropská komise zveřejnila šest nových právních aktů v rámci směrnice o pitné vodě. Ty stanovují rámec pro minimální hygienické požadavky na materiály a pro certifikaci výrobků, které přicházejí do styku s naší pitnou vodou.

Tento nový regulační rámec zahrnuje:

• Evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny pro použití ve výrobních materiálech přicházejících do styku s pitnou vodou.

   • Metodiky posuzování rizik a požadavky na informace pro přezkum výchozích látek, složení a složek, které by mohly být doplněny na pozitivní seznamy.

  • Administrativní postupy pro aktualizaci pozitivních seznamů.Na konci roku 2025 mohou hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány začít agentuře ECHA oznamovat své záměry navrhnout změny evropských pozitivních seznamů. Od konce roku 2026 mohou začít agentuře ECHA předkládat své žádosti o doplnění nových položek a o změnu nebo odstranění stávajících položek z evropských pozitivních seznamů.


Evropské pozitivní seznamy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

Webové stránky společnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Konference REACH 2024: Konference REACH 2024 – školení Ekotox