Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

ECHA/NR/24/11

Chemická strategie pro udržitelnost směrem k prostředí bez toxických látek (CSS) zahrnuje dva zastřešující cíle chemické legislativy: předcházení poškození lidí a planety nebezpečnými chemickými látkami a jejich toxickými účinky a podpora průmyslu EU při výrobě bezpečných a udržitelných chemikálií.

Jako jednu z akcí CSS vytvořily Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a Evropská komise (EC) rámec indikátorů pro chemické látky na podporu těchto cílů. Cílem rámce je monitorovat příčiny a dopady chemického znečištění a měřit účinnost legislativy o chemických látkách.

Online panel pro pracovní rámec je k dispozici zde:

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

ECHA News Webpage: https://echa.europa.eu/sk/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

Ekotox Chemicals Management Website: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

REACH Conference 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training