Účinek 21. ATP k nařízení CLP 

Účinek 21. ATP k nařízení CLP 

Účinek 21. ATP k nařízení CLP 

Poslední aktualizace, 21. přizpůsobení technickému pokroku (ATP) nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP), je nyní v platnosti. Tato revize přináší významné změny v klasifikaci a označování nebezpečných chemikálií s cílem posílit bezpečnostní opatření a chránit lidské zdraví i životní prostředí. 

  1. Revidovaná kritéria klasifikace: Jsou zavedena aktualizovaná kritéria, aby bylo zajištěno, že klasifikace nebezpečných chemikálií bude v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a mezinárodními standardy. 
  1. Harmonizované požadavky na označování: Cílem změn požadavků na označování je poskytnout jasnější a standardizovanější informace týkající se chemických rizik a usnadnit bezpečnější postupy při manipulaci a skladování. 
  1. Aktualizovaná komunikace o nebezpečnosti: Lepší komunikace o nebezpečnosti je dosažena zavedením nových piktogramů a standardních vět o nebezpečnosti, čímž se zlepší jasnost a účinnost bezpečnostních informací o chemických produktech. 

Harmonizované klasifikace v příloze VI budou použitelné v EU (a Severním Irsku) od 1. září 2025. 

U 28 přidaných látek a 24 pozměněných látek existují výrazné rozdíly mezi EU a Velkou Británií, což představuje výzvu pro společnosti obchodující na obou trzích při správě bezpečnostních listů a štítků. 

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc s pochopením dopadu 21. nařízení ATP až CLP na vaše procesy nakládání s chemikáliemi, neváhejte nás kontaktovat na adrese ekotox@ekotox.cz.  

NAŘÍZENÍ (EU) 2024/197: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400197 

Ekotox webstránky – Management chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/