Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakládání s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakládání s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakládání s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrů schválil návrh zákona, který, pokud bude přijat, povede k vytvoření národního rámce pro nakládání s chemickými látkami s významnými závazky pro průmysl. Návrh zákona, schválený 13. září, by zaváděl:

– povinnou registraci všech chemických látek;

– systém klasifikace nebezpečných látek; 

– omezování a zákaz používání zvláště nebezpečných látek;
– a povinnosti pro podnikatele.


Navrhovaný zákon by pomohl chránit životní prostředí před znečištěním a také snížit úroveň nemocí spojených s vystavením nebezpečným chemikáliím, uvedl ukrajinský kabinet ministrů v tiskové zprávě. 

Podnikatelské subjekty dostanou „jasná pravidla“ harmonizovaná s mezinárodními a evropskými standardy. „To jim usnadní přístup na zahraniční trhy,“ dodal.

Povinnosti průmyslu

Kromě jiných povinností by návrh zákona ukládal „podnikatelským subjektům“:

– splňovat požadavky týkající se registrace látek a bezpečného nakládání s chemickými produkty;

– provést posouzení bezpečnosti chemické látky;

– poskytovat informace o „nebezpečných“ látkách, chemických nehodách a případech znečištění životního prostředí; 

– zavést systém chemické bezpečnosti a managementu chemických produktů založený na přístupu orientovaném na riziko;

– provádět klasifikaci nebezpečnosti chemických produktů a identifikaci nebezpečných látek; a

-provádět posouzení úrovně ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva při výrobě a používání chemických přípravků, včetně při použití ve vědeckotechnickém a výzkumně technologickém vývoji a při výrobě nových látek.

Kandidát EU

Návrh zákona by rovněž provedl ustanovení Basilejské úmluvy, Rotterdamské úmluvy a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POP). 

Návrh zákona nyní zamíří k posouzení do ukrajinského parlamentu.
Začátkem tohoto měsíce Ukrajina přijala zákon zakazující výrobu a používání veškerého azbestu a výrobků a materiálů obsahujících azbest. V návrhu nařízení, který je otevřen ke konzultaci, rovněž navrhla omezit používání antibakteriální chemické látky, triklosanu, v materiálech určených pro styk s potravinami.