Povolení biocidního přípravku

Biocidní přípravek/skupina biocidních přípravků musí být povolen/a, aby mohl/mohla být uveden/a na trh. Kdy se požadavky na povolení vztahují na konkrétní přípravek, závisí na účinných látkách v přípravku. Všeobecně se požadavky na povolení podle nařízení EU o biocidech (BPR) budou uplatňovat na přípravek, pokud:

  • je účinná látka (účinné látky) v přípravku schválená a prováděcí nařízení je uveřejněno v souladu s článkem 9 BPR, a
  • prováděcí nařízení se vztahuje na typ přípravku vhodný pro daný přípravek.

Pokud přípravek obsahuje více než jednu účinnou látku, biocidní přípravek/skupinu biocidních přípravků není možné povolit, dokud se neschválí všechny účinné látky. Jinými slovy, povolení je možné pouze tehdy, když je schválena poslední z účinných látek v biocidním přípravku/skupině biocidních přípravků.

Pokud byl/a váš biocidní přípravek/skupina biocidních přípravků uveden/a na trh před schválením účinné látky (účinných látek), bude se uplatňovat přechodné ustanovení, dokud nepožádáte o povolení nebo vám bude umožněno postupně vyřadit existující zásoby, jestliže o povolení neplánujete žádat.

Pokud váš biocidní přípravek/skupina biocidních přípravků nebyl/a na trhu před schválením účinné látky (účinných látek), musíte získat povolení před tím, než se biocidní přípravek/skupina biocidních přípravků uvede na trh.

Pokud váš biocidní přípravek/skupina biocidních přípravků obsahuje účinnou látku (látky), která se má nahradit, provede se porovnávací hodnocení podle článku 23 BPR EU a v rámci tohoto posouzení budete možná muset poskytnout další informace.

Společnosti, které chtějí uvést biocidní přípravky na trh, mohou požádat o povolení přípravku na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie.