Tabákové výrobky a E-cigarety

Nabízíme Vám

Nabízíme Vám vypracování všech dokumentů potřebných pro uvedení na trh pro tabákové výrobky, elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření:

 • Vytvoření ECAS konta pro získaní identifikačního čísla (IČ) v systému EU-CEG
 • Vyplnění registračního formuláře pro složky výrobku v  TPD XML creator tool a vytvoření dokumentace
  pro složku(y)  – XML dokument
 • Vyplnění registračního formuláře pro výrobek v  TPD XML creator tool a vytvoření dokumentace pro
  výrobek(y)  – XML dokument
 • Bezpečnostní list (KBU) – PDF dokument
 • Textový návrh etikety – PDF dokument

V rámci spolupráce s certifikovanými laboratořemi Vám nabízíme zajištění laboratorních služeb v případě potřeby testování emisí složek (dehet, nikotin a oxid uhelnatý) obsažených v tabákovém výrobku.

Pokud máte otázky kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz. Výrobce, dovozce a distributor uvádějící na trh tabákové výrobky, elektronické cigarety a související výrobky je povinen plnit požadavky podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a o tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.180/2016 Sb. a vyhlášky č. 37/2017 Sb.
(implementovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU).

Výrobce, dovozce a distributor si musí plnit povinnost:

 • Registrovat tabákový výrobek
 • Mít vypracovaný bezpečnostní list
 • Označit tabákový výrobek