REACH manager

REACH manager
Třídenní kurz má za úkol seznámit účastníky s relevantními aspekty legislativy REACH a CLP, z pohledu průmyslového podniku, čili subjektu odpovědného za její dodržování.

https://reachtraining.eu/