REACH management

REACH + CLP screening
REACH a CLP AUDITChemický managementNásledný užívateľScénář expoziceKontrola a sankceZavádění systému REACH

REACH management – Řízení rizik ve výrobě

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu chemických látek, směsí a předmětů ve vaší společnosti (legislativu REACH, CLP,…) s cílem minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

 

  • Analýza aktuálního stavu Vaší společnosti a definování povinností REACH a CLP legislativy.
  • Identifikace nesouladu s požadavky REACH a CLP legislativy a návrh doporučení jejich řešení a postupů.
  • Kategorizace Vašich produktů, předmětů (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnost pro ŽP,…).

Pro efektivní fungování chemického managementu v podniku je potřeba mít zajištěno:

Cílová skupina: výrobci, dodavatelé a následní uživatelé bez omezení množství používaných chemických látek, směsí a předmětů. Bezpečné používání chemických látek a směsí by mělo být nejvyšší prioritou pro každou společnost. Je důležité, aby informace o podmínkách použití chemických látek, směsí a předmětů byly oznamovány v rámci dodavatelského řetězce s konečným cílem minimalizovat rizika na pracovišti a tím zajistit ochranu zaměstnanců.


Mohlo by vás zajímat

REACH