REGULATORY RISK R&D – POSOUZENÍ CHEMICKÉ LÁTKY Z HLEDISKA NEBEZPEČNOSTI A PLATNÝCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ

Klient

Výrobce materiálů pro automobilový průmysl.

Širší souvislosti

Vývoj a zavedení nových materiálů/ výrobků v automobilovém průmyslu je časově a finančně náročný proces, proto je důležité, aby žádná část nového materiálu nebyla aktuálně předmětem omezení, součástí autorizačního procesu, nebo jiných regulačních opatření.

Cíle projektu

Ekotoxikologické centrum bylo požádáno o posouzení aktuálních a potenciálních regulačních rizik pro použití předmětné klíčové chemické látky v nově vyvíjeném materiálu na základě vyhodnocení toxikologických a ekotoxikologických vlastností látky a regulačního přehledu.

Přístup

Ekotox team provedl literární rešerši zaměřenou na toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti předmětné látky na lidské zdraví a životní prostředí, s přehledem aktuálních regulačních opatření a opatření, která jsou iniciovaná, plánovaná anebo ve stádiu rozhodování.

Výstupy projektu

R&D Zpráva o regulačních rizicích s výhledem na 5-10 let.

Ekotox team

Martin Murín
Martina Kubáňová


Autorizace
Více aktuálních projektů
O společnosti
Kontaktujte nás