Aktuality

18. 9. 2021 / aktuality

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila aktualizovaný formát, který mají společnosti používat při žádosti o povolení používat látky vzbuzující velké obavy...
Read More
24. 8. 2021 / aktuality

Hledáme nového/novou kolegu/kolegyni v Brně

Do našeho brněnského týmu hledáme posilu na HPP. Náplní práce bude zpracovávání dokumentace (bezpečnostních listů) v systému SAP, kontrola údajů...
Read More
IIA
8. 5. 2021 / aktuality

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. K dosažení těchto bude...
Read More
textiles
9. 2. 2021 / aktuality

3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

Záznam 46aNonylfenol ethoxyláty (NPE) (C2H4O)nC15H24OPodmínky omezení Po 3. únoru 2021 nesmějí být uváděny na trh v textilních výrobcích, u kterých...
Read More
inspection
26. 1. 2021 / aktuality

Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři zkontrolují, zda Evropská komise udělila povolení pro látky vzbuzující mimořádné obavy, které byly uvedeny na trh. Rovněž ověří, zda...
Read More
Toxic
21. 1. 2021 / aktuality

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (REACH Candidate List) obsahuje aktuálně 211 SVHC...
Read More
BPR BEF-1
10. 1. 2021 / aktuality

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020 Inspektoři z členských států EU zjistili, že 36 % kontrolovaných ošetřených výrobků nesplňuje požadavky na označování stanovené...
Read More
investigation
2. 1. 2021 / aktuality

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

Ekotox Centers 1. leden, 2021 https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209   Návrh programu CoRAP má být každoročně aktualizován a přehodnocován v příštích třech letech 2021–2023....
Read More
23. 12. 2020 / aktuality

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020,kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č....
Read More
17. 12. 2020 / aktuality

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1682 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)...
Read More
1 2 3 5