Aktuality

textiles
9. února 2021 / aktuality

3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

Záznam 46aNonylfenol ethoxyláty (NPE) (C2H4O)nC15H24OPodmínky omezení Po 3. únoru 2021 nesmějí být uváděny na trh v textilních výrobcích, u kterých...
Read More
inspection
26. ledna 2021 / aktuality

Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři zkontrolují, zda Evropská komise udělila povolení pro látky vzbuzující mimořádné obavy, které byly uvedeny na trh. Rovněž ověří, zda...
Read More
Toxic
21. ledna 2021 / aktuality

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (REACH Candidate List) obsahuje aktuálně 211 SVHC...
Read More
BPR BEF-1
10. ledna 2021 / aktuality

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020 Inspektoři z členských států EU zjistili, že 36 % kontrolovaných ošetřených výrobků nesplňuje požadavky na označování stanovené...
Read More
investigation
2. ledna 2021 / aktuality

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

Ekotox Centers 1. leden, 2021 https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209   Návrh programu CoRAP má být každoročně aktualizován a přehodnocován v příštích třech letech 2021–2023....
Read More
23. prosince 2020 / aktuality

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020,kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č....
Read More
17. prosince 2020 / aktuality

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1682 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)...
Read More
30. října 2020 / aktuality

1 ze 4 importovaných produktů nesplňuje požadavky nařízení REACH a CLP

ECHA’s Enforcement Forum https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp Helsinky, 24. září 2020 – národní autority a celní inspekční orgány 16 členských států EU kontrolovaly téměř...
Read More
3. září 2020 / aktuality

Požadavky na testování na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020 https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal Odvolací senát Evropské agentury pro chemické látky objasnil, že REACH nařízení...
Read More
3. září 2020 / aktuality

22 chemických látek bylo přidáno na seznam nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26 Vývozci chemických látek jsou povinni informovat určené národní autority ještě před uskutečněním vývozu. Souhlas s tímto vývozem je ve většině...
Read More
1 2 3 4