Aktuality

BPR BEF-1
10. ledna 2021 / aktuality

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020 Inspektoři z členských států EU zjistili, že 36 % kontrolovaných ošetřených výrobků nesplňuje požadavky na označování stanovené...
Read More
investigation
2. ledna 2021 / aktuality

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

Ekotox Centers 1. leden, 2021 https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209   Návrh programu CoRAP má být každoročně aktualizován a přehodnocován v příštích třech letech 2021–2023....
Read More
23. prosince 2020 / aktuality

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020,kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č....
Read More
17. prosince 2020 / aktuality

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1682 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)...
Read More
30. října 2020 / aktuality

1 ze 4 importovaných produktů nesplňuje požadavky nařízení REACH a CLP

ECHA’s Enforcement Forum https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp Helsinky, 24. září 2020 – národní autority a celní inspekční orgány 16 členských států EU kontrolovaly téměř...
Read More
3. září 2020 / aktuality

Požadavky na testování na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020 https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal Odvolací senát Evropské agentury pro chemické látky objasnil, že REACH nařízení...
Read More
3. září 2020 / aktuality

22 chemických látek bylo přidáno na seznam nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26 Vývozci chemických látek jsou povinni informovat určené národní autority ještě před uskutečněním vývozu. Souhlas s tímto vývozem je ve většině...
Read More
2. března 2020 / aktuality

Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), furany, dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a formaldehyd ECHA původní článek - link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francouzská agentura...
Read More
25. února 2020 / aktuality

11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

Evropská komise přijala nařízení, kterým byl REACH seznam látek podléhajících povolení rozšířen o 11 látek -Příloha XIV nařízení REACH. eur-lex.europa link:...
Read More
25. února 2020 / aktuality

ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

Od dubna 2020 začne Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) kontrolovat úplnost zpráv o bezpečnosti chemických látek (CSR) v případě registrovaných látek...
Read More
1 2 3 4