Aktuality

echa, BPRS
27. 11. 2023 / aktuality

U každého třetího kontrolovaného biocidního přípravku bylo zjištěno, že nevyhovuje

ECHA/NR/23/30 Celoevropský projekt prosazování nalezl asi 60 účinných látek v biocidních přípravcích, které nejsou povoleny na trzích EU, EHP a...
Read More
Mikroplasty
30. 10. 2023 / aktuality

Evropská komise přijala opatření k omezení záměrně přidávaných mikroplastů

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)...
Read More
EkotoxInfo2023 CZ
24. 10. 2023 / aktuality

Datum plnění pro směsi pouze pro průmyslové použití se blíží – leden 2024 

Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost příloha VIII nařízení CLP pro směsi průmyslového použití, které jsou klasifikovány jako nebezpečné...
Read More
chromium
12. 10. 2023 / aktuality

Agentura ECHA připraví návrh omezení pro látky obsahující chrom (VI)

Agentura ECHA obdržela od Evropské komise pověření, aby připravila zprávu podle přílohy XV o možném omezení alespoň těch látek chromu...
Read More
Spolecnosti
6. 9. 2023 / aktuality

Registrace EU REACH; MSP registrující: zkontrolujte velikost své společnosti do 25. září 2023!

Mikropodniky, malé a střední podniky by měly při registraci své látky v nástroji REACH-IT zkontrolovat, zda správně uvedly velikost podniku....
Read More
Export
4. 9. 2023 / aktuality

Do nařízení o předchozím souhlasu (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bylo přidáno 35 nebezpečných chemikálií

Po změně nařízení EU o předchozím souhlasu (PIC) jsou nyní vývozci z EU povinni oznámit svůj záměr vyvézt 35 dalších...
Read More
kosmeticke pripravky
11. 8. 2023 / aktuality

Aktualizace seznamu alergenních vonných látek, které se musí uvádět na obalu kosmetických přípravků

Evropská Komise přijala Nařízení Komise (EU) 2023/1545 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady...
Read More
REACH inspekce
7. 7. 2023 / aktuality

Nový projekt EU prosazování chemické legislativy se zaměří na produkty prodávané online  

Fórum pro prosazování Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) oznámilo dva velké projekty k zajištění souladu s předpisy pro produkty...
Read More
EU REACH
19. 6. 2023 / aktuality

Dvě chemické látky nově přidány na EU REACH Kandidátský seznam

Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek dvě nové chemické látky. Jedna je toxická pro reprodukci a druhá má velmi...
Read More
ECHA logo
19. 6. 2023 / aktuality

Směsi pro průmyslové použití – povinnost oznamovat PCN – nadcházející datum plnění od ledna 2024

Datum plnění PCN oznámení pro směsi pouze pro průmyslové použití se zaměřením na druhý termín oznamování do toxikologických středisek je...
Read More
1 2 3 10
Aktuality

Aktuality