Aktuality

27. 5. 2024 / aktuality

Podání oznámení následného uživatele o povolených použitích

Jste-li následným uživatelem látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV) a používáte ji na základě povolení uděleného dodavateli...
Read More
27. 5. 2024 / aktuality

Očekávané rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkáchbiocidních účinných látkáchOčekávané rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkách

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1398 ze dne 14. března 2024 Zajišťuje pokračování pracovního programu pro systematický přezkum všech stávajících...
Read More
27. 5. 2024 / aktuality

Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené podle nařízení Evropské komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1328 ze dne 16. května 2024 Položka 70 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto:...
Read More
20. 5. 2024 / aktuality

Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Evropský parlament přijal nová opatření, která mají učinit obaly udržitelnějšími a snížit obalový odpad v EU.  Pravidla, která byla prozatímně...
Read More
14. 5. 2024 / aktuality

Návrh omezení na chrom (VI) pro pokrytí více látek

ECHA/NR/24/13  Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby rozšířila oblast působnosti návrhu omezení REACH tak, aby zahrnoval alespoň 12 látek obsahujících...
Read More
14. 5. 2024 / aktuality

Kontrola PCN – fórum ECHA pro prosazování 

Helsinky, 25. března 2024.  Fórum agentury ECHA pro prosazování připravuje projekt, jehož cílem je ověřit, zda dodavatelé informovali toxikologická centra...
Read More
25. 4. 2024 / aktuality

Koncept nezbytného použití v legislativě EU zabývající se chemickými látkami

Koncepce nezbytného použití v legislativě EU týkající se chemických látek je rámec navržený pro určení, kdy je použití určitých látek...
Read More
24. 4. 2024 / aktuality

Směrnice o pitné vodě

Evropská komise zveřejnila šest nových právních aktů v rámci směrnice o pitné vodě. Ty stanovují rámec pro minimální hygienické požadavky...
Read More
Chemické znečištění
19. 4. 2024 / aktuality

Společné celoevropské hodnocení příčin a dopadu chemického znečištění Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)

ECHA/NR/24/11 Chemická strategie pro udržitelnost směrem k prostředí bez toxických látek (CSS) zahrnuje dva zastřešující cíle chemické legislativy: předcházení poškození...
Read More
11. 4. 2024 / aktuality

EU upravuje používání některých nanomateriálů v kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/858 (ze dne 14. března 2024), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009,...
Read More
1 2 3 13
Aktuality

Aktuality